Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ COOKIES ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Banner Αριστερό 2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ » ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

 Το γραφείο μας, έχοντας πολυετή εμπειρία στην άσκηση αντιρρήσεων επί δασικών θεμάτων, τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων φωτοερμηνείας και την παράσταση σε Επιτροπές Δασικών Αμφισβητήσεων (Α’ βάθμιες και Β’ βάθμιες Επιτροπές Δασικών Αμφισβητήσεων), αναλαμβάνει (με ελάχιστο κόστος 200 €) εξ’ ολοκλήρου τη σύνταξη του πλήρους φακέλου άσκησης αντιρρήσεων επί των Δασικών χαρτών, στις περιοχές που αυτοί θα αναρτηθούν ή που είναι ήδη αναρτημένοι (εντός και εκτός Αττικής).

 Στον εν λόγω φάκελο μεταξύ άλλων, εμπεριέχεται και περιλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση ο προσδιορισμός της θέσεως της εκτάσεως με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 (όπως απαιτείται) και η συμπλήρωση και υποβολή των αντιρρήσεων, συνεκτιμώντας παράλληλα τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη σχετική φωτοερμηνεία στερεοζευγών αεροφωτογραφιών παρελθόντων και προσφάτων χρονικών περιόδων.

 Το γραφείο μας, μέσα στα πλαίσια της σύνταξης του φάκελου των αντιρρήσεων, εκπονεί απαραιτήτως προμελέτη φωτοερμηνείας (επιπέδου προεκτίμησης) και στη συνέχεια, αν και εφόσον διαπιστωθεί και προκύψει από τη σχετική προεκτίμηση ότι υπάρχουν και πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εκπόνησης πλήρους (οριστικής) μελέτης φωτοερμηνείας, ακολουθεί η σύνταξη αυτής.

  Σεβόμενοι τόσο τους πολίτες – πελάτες μας, όσο και το κύρος του γραφείου μας, σε καμμία περίπτωση δεν εκπονείται (οριστική) μελέτη φωτοερμηνείας (επιβαρύνοντας με περιττά και χωρίς λόγο έξοδα τον πολίτη) για την απόδειξη του μη δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης, αν από την αρχική προεκτίμηση δεν προκύψουν τα απαραίτητα στοιχεία επιστημονικής και πλήρους τεκμηρίωσης του μη δασικού χαρακτήρα της έκτασης. Η άσκηση αντιρρήσεων δεν προϋποθέτει την εκπόνηση (οριστικής) μελέτης φωτοερμηνείας (όταν μάλιστα κάτι τέτοιο δεν ευνοείται από σχετικά στερεοσκοπικά ευρήματα).

 Θεωρούμε ότι η εκπόνηση (οριστικής) μελέτης φωτοερμηνείας που συνοδεύει το φάκελο αντιρρήσεων - χωρίς αυτή να βασίζεται σε πραγματικά και βασικά στοιχεία τεκμηρίωσης του μη δασικού χαρακτήρα της έκτασης, αλλά σε ανεύθυνες γενικότητες, δεν προσφέρει καμία επιπρόσθετη βοήθεια στον πολίτη, εφόσον είναι εξαρχής γνωστό - κατά την εκπόνηση της προεκίμησης, ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα θετικά και ευνοϊκά στοιχεία.

  Για το λόγο αυτό από το γραφείο μας - μέσα στα πλαίσια της σύνταξης του φακέλου αντιρρήσεων (χωρίς επιπλέον επιβάρυνση), διενεργείται σε κάθε περίπτωση προεκτίμηση για τη πραγματική (διαχρονικά) μορφή και το χαρακτήρα της έκτασης.

  Συνεπώς, αν από τα στοιχεία της προεκτίμησης δεν προκύψουν θετικά και ευνοϊκά στοιχεία για την περαιτέρω σύνταξη της (οριστικής) μελέτης φωτοερμηνείας, η παροχή υπηρεσιών μας - σε αυτή την περίπτωση - περιορίζεται στην άσκηση των αντιρρήσεων και τη σύνταξη του φακέλου, συνεκτιμώντας και περιλαμβάνοντας σε αυτόν όλα τα λοιπά διαθέσιμα (ευνοϊκά) στοιχεία, παρέχοντας συγχρόνως κατευθύνσεις και συμβουλές. Σε αντίθετη περίπτωση, αν και εφόσον προκύψουν θετικά στοιχεία για τη σύνταξη (οριστικής) μελέτης φωτοερμηνείας, κρινόμενη αυτή ως απαραίτητη, εκπονείται με την αντίστοιχη επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

  Η φωτοερμηνεία περιλαμβάνει τη σύνταξη τεχνικής εκθέσεως (μετά από την προεκτίμηση) μέσω στερεοσκοπικής παρατήρησης αεροφωτογραφιών των χρονικών περιόδων 1937 – 1939 (όπου υπάρχουν λήψεις), 1945 και 1960 καθώς και πρόσφατων χρονικών περιόδων, για τον έλεγχο της μορφής της έκτασης (Δασικής, Αγροτικής ή Χορτολιβαδικής). Από την ανάλυση των στερεοσκοπικών ευρημάτων της φωτοερμηνείας και με την κατάλληλη επιχειρηματολογία και τεκμηρίωση, προκύπτει και η απόδειξη του μη δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης που πράγματι πληροί τα σχετικά κριτήρια (ως μη δασική), έτσι ώστε να υποστηριχτούν και οι αντίστοιχες θέσεις στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων με παρουσία τεχνικού συμβούλου (Δασολόγου).

  Σημειώνουμε ότι οι εν λόγω επιτροπές θα είναι τριμελείς (απαρτιζόμενες από δασολόγο, νομικό και τοπογράφο ή γεωπόνο) και θα εξετάζουν αποκλειστικά και μόνο τη μορφή των εκτάσεων κυρίως στο παρελθόν - χωρίς σε καμία περίπτωση να λειτουργούν με κριτήριο και γνώμονα την ‘’εντοπιότητα’’ των τεχνικών συμβούλων.

Banner Δεξί 1 [200xX]
Banner Δεξί 2 [200xX]
Banner Δεξί 3
SSL Certificates
 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνουμε login.
 

Διαβάστε περισσότερα ...

Είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας με σκοπό να βελτιώσουν την περιήγηση σας και να αποθηκεύσουν προσωρινά στο περιηγητή σας τις προτιμήσεις σας.

Η απενεργοποίηση τους, είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στη προβολή της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να μπλοκάρει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά κάποια μέρη της ιστοσελίδας δεν θα δουλεύουν σωστά.