Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα
Banner Αριστερό 2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ » ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

 

Μέσα στα πλαίσια άσκησης αντιρρήσεων κατά μιας πράξης χαρακτηρισμού ή μέσα στα πλαίσια προσφυγής για την άρση μιας απόφαση κήρυξης αναδάσωσης, ο πολίτης σε κάθε περίπτωση καλείται να αποδείξει την μη δασική μορφή της εκάστοτε εκτάσεως. Δυστυχώς η ύπαρξη τίτλων ιδιοκτησίας ή η ύπαρξη κάποιων κατασκευών ή ακόμα και η ύπαρξη εγγράφων αδειοδότησης για τη δημιουργία κατασκευών δεν αποτελούν ικανά στοιχεία για την απόδειξη του μη δασικού χαρακτήρα μιας εκτάσεως.
Σε κάθε τέτοια περίπτωση απαιτείται η διαχρονική απόδειξη της μη δασικής μορφής της εξεταζόμενης εκτάσεως, μέσα από τη μελέτη- εξέταση αεροφωτογραφιών παρελθόντων και πρόσφατων ετών. Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι η εξαγωγή συμπερασμάτων και η σχετική τεκμηρίωση ως προς τη μορφή της εκτάσεως μέσα από την εξέταση των αεροφωτογραφιών δεν αποτελεί μια απλή εργασία.
Το μεγάλο ύψος λήψης πολλών εξ αυτών των αεροφωτογραφιών, η όχι καλή ευκρίνεια αυτών (σε πολλές περιπτώσεις) και η μη γνώση της δασικής νομοθεσίας  (από μη ειδικούς) μπορούν να οδηγήσουν σε εσφαλμένα συμπεράσματα μόνο από την απλή εξέταση αυτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η στερεοσκοπική παρατήρηση του στερεοζεύγους αεροφωτογραφιών κάθε χρονικής περιόδου μέσω στερεοσκοπίου, έτσι ώστε να γίνει πραγματική καταγραφή των στερεοσκοπικών ευρημάτων (βλαστητικών κυρίως χαρακτηριστικών), ανάλυση αυτών, αξιολόγηση τους βάσει της σχετικής και απαραίτητης εμπειρίας και συνδυασμός με τα οριζόμενα από τη δασική νομοθεσία έτσι ώστε να εξαχθούν τα απαραίτητα (τεκμηριωμένα) συμπεράσματα.
Η φωτοερμηνεία για τον προσδιορισμό της μορφής των εκτάσεων (μη δασική ή δασική) σε κάθε περίπτωση διενεργείται σε δυο στάδια εκ των οποίων στο πρώτο
στάδιο αξιολογούνται τα στοιχεία. Αν και εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη των αναγκαίων και ικανών στοιχείων για τεκμηρίωση μη δασικής μορφής μιας εκτάσεως
ακολουθείται το δεύτερο στάδιο, όπου γίνεται αναλυτική παράθεση και ανάλυση αυτών, τεκμηριώνοντας αντίστοιχα το μη δασικό χαρακτήρα μιας εκτάσεως.

 

Banner Δεξί 1 [200xX]
Banner Δεξί 2 [200xX]
Banner Δεξί 3
SSL Certificates