Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα
Banner Αριστερό 2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ » ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ

Η ύπαρξη ιδιοκτησιών πλησίον ρεμάτων, ή η οριοθέτηση - χωροθέτηση ιδιοκτησιών με βάσει κάποια ρέματα αποτελεί μια πραγματικότητα. Εξαιτίας δε της γειτνίασης ιδιοκτησιών με ρέματα υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι πολίτες καλούνται να αποδείξουν την ύπαρξη ή και την ανυπαρξία ενός ρέματος. Βέβαια σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη του ζητουμένου κάθε φορά, δεν αποτελεί μια απλή υπόθεση μέσω της απλής παρατήρησης των αεροφωτογραφιών, αφού υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένα ρέμα μπορεί να συγχέεται με δρόμο ή αντίστροφα ένας δρόμος να συγχέεται με ρέμα. Εξετάζοντας στερεοσκοπικά τα αντίστοιχα ζεύγη αεροφωτογραφιών και εκπονώντας μια μελέτη φωτοερμηνείας, εντοπίζονται καταγράφονται και αναλύονται τα διακριτά στοιχεία και σε κάθε περίπτωση προκύπτει η ανάλογη τεκμηρίωση για την ύπαρξη ή ανυπαρξία ρέματος.

Banner Δεξί 1 [200xX]
Banner Δεξί 2 [200xX]
Banner Δεξί 3
SSL Certificates