Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ COOKIES ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Banner Αριστερό 2
ΕΚΠΟΝΗΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ » ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Περιγραφή

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

 • Σύνταξη οριστικής μελέτης Δασικής Οδοποιίας για την πρόσβαση στους χώρους όπου μελετάται η εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου και την οδική διασύνδεση των ανεμογεννητριών μεταξύ τους στην περιοχή «Σκιαδοβούνι» Δήμων Τριταίας και Λασιώνος, Νομών Αχαΐας και Ηλείας αντιστοίχως. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.»
 • Σύνταξη μελετών έργων οδοποιίας που θα απαιτηθούν για την κατασκευή των οδών πρόσβασης και του εσωτερικού οδικού δικτύου για το Αιολικό Πάρκο ισχύος 20ΜW στη θέση Αντίρριο του Δήμου Αντιρρίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ ΑΕ – ΑΝΤΙΡΡΙΟ 1 ΑΕΕ».
 • Σύνταξη μελέτης οδοποιίας για (δασικούς) δρόμους Γ’  κατηγορίας στην περιοχή της Δεσφίνας για την γραμμή μεταφοράς ενέργειας υψηλής τάσης 150 KV. «ENERGON GmbH Υποκατάστημα Αλλοδαπής Κατασκευή Εγκαταστάσεων Αιολικών Πάρκων»
 • Σύνταξη προμελετών δασικής οδοποιίας αιολικών σταθμών στο «Μπρούτου» Ν. Μεσσηνίας, στο «Κούκουρα», Ν. Αρκαδίας και στη «Μεσοκορφή» Ν. Αρκαδίας. «Acciona Ενεργειακή Α.Ε.»
 • Σύνταξη μελέτης δασικής οδοποιίας για την πρόσβαση στο χώρο όπου μελετάται η εγκατάσταση της ανεμογεννήτριας στη περιοχή στην θέση Χάλαρα, (Σύριγγας – Απάνω Μεριάς), Δήμου Άνω Σύρου, Νομού Κυκλάδων. «ΕΝΤΕΚΑ – ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Ο.Ε.»
 • Σύνταξη προμελετών δασικής οδοποιίας για την πρόσβαση στους χώρους όπου μελετάται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων και την οδική διασύνδεση των ανεμογεννητριών, στις θέσεις: α) Πεταλάς , Ν. Ευβοίας β) Κλεπτοσπηλιά, Ν. Ευβοίας γ) Προφήτης Ηλίας – Κούκουρας – Νεραϊδοράχη, Ν. Αρκαδίας δ) Ψηλή Ραχή – Μεσοκορφή – Αγ. Κυριακή, Ν. Αρκαδίας ε) Βουβάλα, Ν. Αρκαδίας. «Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
 • Σύνταξη οριστικής μελέτης δασικής οδοποιίας για την πρόσβαση σε θέσεις εγκατάστασης των πυλώνων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης από τον υποσταθμό του προαναφερόμενου ηλιοθερμικού σταθμού στο δίκτυο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας «Αθερινόλακκος – Σητεία». «P.C.M.A. ENGINEERING LTD.»
 • Σύνταξη μελέτης δασικής οδοποιίας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκου σταθμού ισχύος 1,771MW στην περιοχή Λεωνιδίου Αρκαδίας. «SOLAR ΜΟΡΕΑΣ ΕΠΕ»
 • Σύνταξη μελέτης δασικής οδοποιίας ως προς τη πρόσβαση στο αιολικό πάρκο με μελέτη βελτίωσης της υφιστάμενης οδοποιίας καθώς και την διάνοιξη πρόσβασης προς τους πυλώνες ηλεκτρικής διασύνδεσης. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
 • Αναγνωριστική μελέτη δασικής (εσωτερική οδοποιία αιολικού σταθμού συνολικού μήκους περίπου 50χλμ και οδοποιίας πρόσβασης μήκους περίπου 15χλμ) στο υπό μελέτη αιολικό πάρκο στο Όρος Μενοίκιο Νομών Σερρών και Δράμας. «ΕΝΟPA A.E.»
 • Σύνταξη προμελέτης δασικής οδοποιίας συνολικού μήκους περίπου 7,5Χλμ για το αιολικό πάρκο ΔΡΑΓΟΥΝΙ στον Ν. Αρκαδίας. «ΕΝΟPA ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.»
 • Σύνταξη μελέτης δασικής οδοποιίας για βελτίωση υφιστάμενου δασικού δρόμου πρόσβασης, στο αιολικό πάρκο ΜΠΟΖΙΚΙ ισχύος 3,6MW στο Ν. Αρκαδίας, μήκους περίπου 3χλμ.«ΕΝΟPA ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.»
 • Σύνταξη μελέτης δασικής οδοποιίας μήκους περίπου 250μέτρων για το αιολικό πάρκο ΒΟΥΒΑΛΑ ισχύος 7,2MW στους νομούς Αρκαδίας και Αργολίδας. «ΕΝΟPA ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.»
 • Σύνταξη μελέτης δασικής οδοποιίας μήκους περίπου 400μέτρων, για τον υποσταθμό Μέσης/Υψυλής Τάσεως στη θέση ΚΟΡΙΤΣΑ Νομού Αρκαδίας. «ΕΝΟPA ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.»
 • Σύνταξη μελέτης οδοποιίας για (δασικούς) δρόμους Γ΄ κατηγορίας στη περιοχή στη θέση ΧΑΛΒΑΝΙΑ του Δήμου Γαλαξιδίου, Ν. Φωκίδος για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. «ENDLESS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
 • Σύνταξη μελέτης οδοποιίας για (δασικούς) δρόμους Γ΄ κατηγορίας στη θέση ΜΑΔΑΡΑ στα όρια των Δήμων Λεωνιδίου και Νιάτων του Νομού Αρκαδίας και Λακωνίας για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου. «EURUS ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ».
 • Έλεγχος – Υπογραφή σε μελέτες δασικών οδών πρόσβασης. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
 • Σύνταξη μελέτης οδοποιίας που αφορά την πρόσβαση και την εσωτερική οδοποιία μελετούμενου πάρκου στη ΜΕΣΟΚΟΡΦΗ (ΨΥΛΗ ΡΑΧΗ – ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ) Δήμου Κορυθίου, Ν. Αρκαδίας. «Acciona Ενεργειακή Α.Ε.»
 • Σύνταξη οριστικής μελέτης οδοποιίας που αφορά την πρόσβαση και την εσωτερική οδοποιία μελετώμενων αιολικών πάρκων ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ 3 ΚΑΙ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ 4 στο Παναχαϊκό όρος Ν. Αχαΐας καθώς και της εσωτερικής οδοποιίας αυτών. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ».
 • Σύνταξη οριστικής μελέτης οδοποιίας που αφορά την πρόσβαση και την εσωτερική οδοποιία μελετούμενου αιολικού πάρκου στη θέση «ΚΟΥΚΟΥΡΑ», Δήμου Β. Κυνουρίας, Ν. Αρκαδίας. «Acciona Ενεργειακή Α.Ε.»
 • Σύνταξη μελέτης δασικής οδοποιίας για την πρόσβαση στους πυλώνες ηλεκτρικής διασύνδεσης του αιολικού πάρκου με το δίκτυο της ΔΕΗ. «ENERGON GmbH Υποκατάστημα Αλλοδαπής Κατασκευή Εγκαταστάσεων Αιολικών Πάρκων».
 • Σύνταξη οριστικής μελέτης δασικής οδοποιίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Μεγάλο Βουνό – Ρέθι, Δήμου Στυραίων, Νομού Ευβοίας.  «Acciona Ενεργειακή Α.Ε.»
 • Σύνταξη προμελέτης δασικής οδοποιίας (δασικοί δρόμοι Γ΄ κατηγορίας) για την πρόσβαση στο αιολικό πάρκο ισχύος 48MW στην περιοχή ΣΚΙΑΔΟΒΟΥΝΙ νομών Αχαΐας και Ηλείας. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
 • Σύνταξη μελέτης χάραξης των τρακτερόδρομων που απαιτούνται για την εγκατάσταση των πυλώνων και τη γραμμή διασύνδεσης 150KV από τη θέση «ΓΟΡΟΦΑΚΙ» Κιθαιρώνα έως την υφιστάμενη γραμμή των 150KV «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ – ΡΟΥΦ» στο σημείο ΑP 253N.  «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».
 • Σύνταξη μελέτης δασικής οδοποιίας που αφορά τους δρόμους για την πρόσβαση από ήδη υφιστάμενους δρόμους μέχρι τα μελετώμενα αιολικά πάρκα και τους δρόμους για τη διασύνδεση των ανεμογεννητριών του κάθε αιολικού πάρκου, συμπεριλαμβανομένων των πλατειών ανέγερσης των ανεμογεννητριών, στη θέση ΒΟΥΝΟ – ΚΟΧΥΛΑΣ στα νότια της νήσου Σκύρου. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε.»
 • Σύνταξη τριών μελετών δασικής οδοποιίας που αφορά τους δρόμους για την πρόσβαση από ήδη υφιστάμενο δρόμο μέχρι τα αιολικά πάρκα στις θέσεις ΞΕΡΟΠΟΥΣΙ, ΛΥΚΟΥΡΔΙ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΣ Ν. Ευβοίας. «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».
 • Σύνταξη οριστικής μελέτης δασικής οδοποιίας για την πρόσβαση στις θέσεις εγκατάστασης των πυλώνων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης στην περιοχή του Λιδορικίου. «P.C.M.A. ENGINEERING LTD.»

 
<< Προηγούμενο  |   Επόμενο >>
Banner Δεξί 1 [200xX]
Banner Δεξί 2 [200xX]
Banner Δεξί 3
SSL Certificates
 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνουμε login.
 

Διαβάστε περισσότερα ...

Είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας με σκοπό να βελτιώσουν την περιήγηση σας και να αποθηκεύσουν προσωρινά στο περιηγητή σας τις προτιμήσεις σας.

Η απενεργοποίηση τους, είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στη προβολή της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να μπλοκάρει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά κάποια μέρη της ιστοσελίδας δεν θα δουλεύουν σωστά.